Групови уроци по пиано

Както изучаването на чужди езици, така и обучението по пиано може да се провежда групово.
В практиката си работя с малки групи от 4 – 5 учащи, които са над 6 годишна възраст.

Положителните страни на едно такова обучение, за разлика от индивидуалното са:

01

Мотивация за ежедневна репетиция у дома

Учащите в група знаят, че дали са се упражнявали или не, ще види

не само техният преподавател, а и останалите в класа.

Това ги мотивира да се упражняват ежедневно и да научат възможно

най-качествено пиесите си.

02

Развиване на състезателен характер

Всеки човек обича да е сред първите и да бъде хвален, особено децата. Една похвала пред съученици тежи много повече от тази, изказана насаме.

Учащите в групи знаят, че познанията им ще бъдат проверени и оценени пред всички в края на всеки урок.

Това ги кара да бъдат много концентрирани по време на час,

да вземат активно участие и да отговарят правилно.

03

Бърз прогрес

Когато учащите са повече от един, броят на задаваните въпроси също се увеличава. Така те срещат (планувано или не за урока)  много повече нови термини и теми за дискусия.

04

Лекуване на сценична треска

По време на груповите занятия, учащите изпълняват пиесите си

пред останалите в класа, което се доближава до малък концерт.

Те бързо свикват да се изявяват пред публика и едно по-сериозно

сценично участие за тях е също толкова забавно!

05

Развиване способността на учащия да разчита на себе си и да учи сам

Когато ученикът знае, че преподавателят е плътно до него във всеки

един момент, често решава да се поглези и при най-малкото затруднение да очаква верния отговор наготово, вместо да го открие сам.

При груповите уроци това внимание от страна на преподавателя се редува и разпределя между всички учащи, което ги подтиква сами да се потрудят, преди да поискат помощ.

06

Изграждане на увереност

Учениците, които говорят и свирят пред по-голяма аудитория, изграждат навик да го правят по един уверен и комфортен за тях начин.

По-късно това ще се предаде и в личния им живот, ще подпомага тяхното развитие и социализиране в обществото.

07

Каляване на концентрацията

Да успееш да се концентрираш, когато си само с един човек и в напълно тиха атмосфера, е лесно. Да можеш да го направиш, обкръжен от повече хора, това вече е злато! Учащите в групи, само след кратък период               от обучението си, свикват да изолират звуци, шумове и движения,          които са разбрали, че не им носят полза.

Тази развита  способност се пренася и на сцената. За тях е лесно да останат  вглъбени в музиката и публиката им се отплаща    с най-силните аплодисменти.

Designed by Jiovani