Кулминация в подготовката на пианистите е изявата им в концертите, които организирам през годината.
Моята цел е с търпение и спокойствие да възпитавам любов към музиката и удоволствие от свиренето на пиано.

Designed by Marina Kirova