Курсове които предлага

KIROVA PIANO ACADEMY

KIROVA PIANO ACADEMY е правилното място за вас ако:

сте широкоскроен човек, който обича новостите и разнообразието;

искате да подарите на детето си едно по-различно обучение;

което не може да получи на друго място в София;

детето ви има нужда от повече мотивация и запалване по свиренето;

искате още по-бърз прогрес в обучението на своето дете;

детето ви трябва да се амбицира да се упражнява повече вкъщи;

на детето ви му предстоят важни изпити или концерти и има нужда

 от допълнителна подготовка;

детето ви е от по-любознателните и иска допълнителни уроци;

искате да обогатите познанията на детето си с някой друг от изброените курсове;

искате детето ви да се социализира по-добре и в кръг от хора със сходни интереси в областта на музиката.

01

ПИАНО

включва стандартното обучение по пиано, в което влизат и елементи от долупосочените курсове. Фокусът тук, обаче, е върху свиренето на пиано.

02

СОЛФЕЖ

включва пеене по ноти и ритмични упражнения.

Подобрява гласовите данни на ученика за едно красиво и вярно пеене;

развива слуха и чувството за ритъм.

03

ПРИМА ВИСТА

(Sight-reading) – включва еднократно изсвирване на голям брой непознати пиеси. Подобрява способността на учащия се да чете нотите бързо и да разбира музикалните знаци.

Развива се самостоятелност в ученето и бързина в разучаването на пиесите.

Тук фокусът е върху четенето на ноти, а не толкова върху музикалното изработване на пиесите.

04

ТЕОРИЯ

включва обучение по теорията, необходима за свирене и разбиране на музиката.

05

ИСТОРИЯ НА МУЗИКАТА

включва дискусии за живота на великите композитори и пианисти, запознаване отблизо с техните композиции – слушане и анализ.

Проследяват се различните епохи в музиката.

06

ИНСТРУМЕНТОЗНАНИЕ

включва запознаване с музикалните инструменти.

07

КАМЕРНА МУЗИКА

включва изучаването на пиеси, писани за 4 ръце, също така за пиано и друг инструмент (цигулка, флейта, китара ) или вокален съпровод .

Чувството при съвместно музициране е различно и уникално, и не може да се опише с думи.

08-2

КОМБИНИРАН

включва 2, 3 или 4  от изброените курсове.

Designed by Jiovani