Солфеж и музикална теория

СОЛФЕЖЪТ е дисциплина, която служи за развитие на музикалния слух, чувството за ритъм и подобряване гласовите данни. Това става с пеене на песни по ноти (солфежиране), отгатване на изсвирени тонове, записване на музикални диктовки.

Музикалната теория е предназначена за разбиране строежа на музиката, функцията и връзките между отделните й съставни елементи.

 

Независимо дали сте професионалист или любител, солфежът и музикалната теория ще допринесат за изграждането Ви. Ще разширят цялостния поглед върху музиката, подпомагайки нейното осъзнаване и предаване по най-достоверен и красив начин.

Designed by Jiovani