ПИАНО

включва стандартното обучение по пиано, в което влизат и елементи от долупосочените курсове. Фокусът тук, обаче, е върху свиренето на пиано.

СОЛФЕЖ

включва пеене по ноти и ритмични упражнения.

Подобрява гласовите данни на ученика за едно красиво и вярно пеене;

развива слуха и чувството за ритъм.

ПРИМА ВИСТА

(Sight-reading) – включва еднократно изсвирване на голям брой непознати пиеси. Подобрява способността на учащия се да чете нотите бързо и да разбира музикалните знаци.

Развива се самостоятелност в ученето и бързина в разучаването на пиесите.

Тук фокусът е върху четенето на ноти, а не толкова върху музикалното изработване на пиесите.

ТЕОРИЯ

включва обучение по теорията, необходима за свирене и разбиране на музиката.

ИСТОРИЯ НА МУЗИКАТА

включва дискусии за живота на великите композитори и пианисти, запознаване отблизо с техните композиции – слушане и анализ.

Проследяват се различните епохи в музиката.

ИНСТРУМЕНТОЗНАНИЕ

включва запознаване с музикалните инструменти.

КАМЕРНА МУЗИКА

включва изучаването на пиеси, писани за 4 ръце, също така за пиано и друг инструмент (цигулка, флейта, китара ) или вокален съпровод .

Чувството при съвместно музициране е различно и уникално, и не може да се опише с думи.

КОМБИНИРАН

включва 2, 3 или 4  от изброените курсове.

Designed by Marina Kirova